Avändningsområdet torkugnen kan du torka i princip alla typer av livsmedel. Allt från kött, frukt och grönsaker till yoghurt, ost och örter. Här beskrivs hur en torkugn fungerar.

 

Varför torka med en särskild mattork?

Det går att torka mat i en vanlig ugn men det går snabbare och kvalitén blir generellt bättre i en torkugn, eller mattork som det också kallas (på engelska: food dehydarator). Att kvalitén på den torkade maten blir bättre i en mattork än i en ugn beror till största delen på att luftflödet är avsevärt mycket högre. Med ett högre luftflöde förs fukten bort mer effektivt och maten torkar snabbare. En mattork är speciellt bra för blöta livsmedel som grönsaker och frukt, kött kan du med bra resultat torka i en varmluftsugn. Om det finns en termostat i torkugnen är den mer precis än en i en ugn. Det gör att du kan ställa in optimal temperatur för varje livsmedel, det spar även en del energi.BILDEN: Tonfisk torkas i en torkugn från Excalibur

 

Varm luft blåser över maten

De flesta mattorkar på marknaden idag har en eller flera fläktar som blåser uppvärm luft genom eller över maten som ska torkas. Den varma luften värmer upp maten och gör att vatten avdunstar, vattnet förs sedan kontinuerligt bort av luften. Vi har alltså att göra med två faktorer: värme och luftflödet. Man kan jämföra det med tvätt som torkar utomhus: är det varmt och blåsigt torkar tvätten fort, blir det svalare eller blåser mindre torkar tvätten långsammare.

 

Två olika typer av torkugnar

Idag finns det i princip två olika typer av torkugnar på marknaden, det finns de runda med ett vertikalt luftflöde (luften går vanligtvis nerifrån och upp) och vi har de fyrkantiga med ett horisontellt luftflöde. Antal torkramar varierar från fem till nio. Den stora skillnaden mellan de två olika typerna av torkugn är att den fyrkantiga med horisontellt luftflöde torkar jämnare än de runda, där luften istället går genom alla ramarna och ut i rummet. Den understa ramen i en rund tork är den som torkar snabbast. Det gör att du måste byta plats på torkramarna då och då för att allt ska torka lika snabbt. I en fyrkantig tork med horisontellt luftflöde kommer den varma luften från sidan vilket gör att man inte behöver byta plats på torkramarna, däremot kan man behöva rotera dem.

 

 

 Till alla torkugnar.

 

 

Se filmen som förklarar skillnaden mellan de två olika typerna av torkugnar som finns